Splošni pogoji uporabe spletne strani

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke ponudnik spletne strani (v nadaljevanju Knjižni zaklad) o uporabnikih spletne strani pridobiva in obdeluje, na kateri pravni podlagi jih pridobiva in obdeluje, s kakšnim namenom jih uporablja in komu jih lahko posreduje. Poleg tega so v okviru dokumenta navedene tudi pravice uporabnika spletne strani v povezavi z uporabo in obdelavo osebnih podatkov uporabnika spletne strani ter splošni pogoji uporabe spletne strani.

Ponudnik spletne strani: Knjižni zaklad (Epix Productions, Martin Bezjak, s. p.)
Davčna številka: SI-91758122
Matična številka: 7002254000

Splošne določbe

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. Če se kot obiskovalec spletne strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Knjižni zaklad si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni tako, da novo različico objavi na spletni strani.

Spodaj navedeni splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in za vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, če za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Vsebine na spletni strani

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine), so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine. Knjižni zaklad poskuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Knjižni zaklad na spletni strani objavlja predvsem informacije v povezavi z izdelavo personaliziranih knjig in s ponudbo storitve lektoriranja. Knjižni zaklad na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki.

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira. Knjižni zaklad si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Izključitev odgovornosti pri uporabi spletne strani

Knjižni zaklad ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da uporabnik spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, ki je bila objavljena na spletni strani ali na drugačen način posredovana Knjižnemu zakladu.

Knjižni zaklad ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi napačne uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonskih obveznosti

Knjižni zaklad varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki so mu posredovani z njeno uporabo. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere se lahko zbirajo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 (UL RS, st. 94/07) in s Splošno uredbo o varovanju podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Vaše identifikacijske in kontaktne podatke imetnik spletne strani uporablja in obdeluje zaradi upoštevanja veljavnih pravnih predpisov in v skladu z njimi:
– Obligacijski zakonik (OZ),
– Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
– Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
– Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
– Zakon o računovodstvu(ZR),
– Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1). V ta namen imetnik spletne strani osebne podatke hrani največ 10 let, po zadnjem izdanem dokumentu v okviru vašega naročila.

Vrste podatkov, ki se obdelujejo

Knjižni zaklad obdeluje naslednje osebne podatke:
identifikacijske podatke, ki obsegajo ime in priimek;
kontaktne podatke, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopi v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih (v primeru, da ste Knjižni zaklad kontaktirali preko družbenih omrežij);
vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah.

Knjižni zaklad osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, ne bo uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi takrat veljavne zakonodaje.

Knjižni zaklad se prav tako zavezuje, da podatkov, ki bodo s strani uporabnika posredovani za namen izdelave personalizirane knjige in lektoriranja, ne bo uporabljal za nobene druge namene kot za namene izdelave personalizirane knjige ali za namene lektoriranja.

Piškotki

Spletna stran uporablja tekstovne datoteke (t. i. piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani, in so namenjene prepoznavanju naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Njihovo shranjevanje lahko uporabnik spletne strani omeji ali onemogoči. Že shranjene piškotke lahko uporabnik spletne strani nadzira ali izbriše preko svojega spletnega brskalnika. V primeru, da uporabnik piškotke izbriše ali poteče rok za njihovo veljavnost, bo spletna stran uporabnika ponovno opozorila na njihovo uporabo. Več informacij o nastavitvah piškotkov in o načinu njihovega brisanja v posameznem spletnem brskalniku najdete na tej povezavi.

Pravice uporabnika do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe

Vsak posameznik lahko od Knjižnega zaklada zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek. Knjižni zaklad bo v tem primeru osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu obvestila umaknil s spletne strani. V primeru, ko ne namerava izpolniti take zahteve, mora to utemeljiti. Knjižni zaklad ne odgovarja za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.

Če ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to, prosim, sporočite na [email protected]. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za dostop, pregled, izbris in omejitev obdelave ali prenosa osebnih podatkov.

Pravica do pritožbe
Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico do pritožbe pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru domneve, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Avtorske pravice

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.